سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

وحشتــناک ترین دیکتاتور تاریخی ، بــــانـــو

 

 

از ویــــرانه ها برایـــت روایـــت میکنم 
از سرزمیــــن ها های اشغالی ات
از جنگ برایـــت مینویسم
امیـــد دارم
که صلـــح کنی با مـــنه خستــه

تو 
وحشتــناک ترین دیکتاتور تاریخی ، بــــانـــو
آنـــگونه که خماری چشمانـــت را تحمیــلم میکنی
و آنگونه که مرا به عـــزلت خویــش 
تبـعید کــــردی!!
یادم نمی آیــد با کدام سلاح به جنـــگم آمدی
که اینگـــونه به چنگــــم آوردی
اما میـــدانم که با لحنـــت
سرزمیــــن قلبــــــــم را
بمبـــاران شیمیایی کـــــردی...

طــــومـــار