سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

کار های نکرده

 

همه ی رودخانه هایی که در آن شنا نکردیم
همه ی پارک هایی که
در آن ننشستیم
و همه ی رستوران هایی که در آن غذا نخوردیم
حتی همه ی سالهایی که
با هم
تحویلشان نکردیم
منتظر تواند
بیا کار های نا تمامت را تمام کن
چه میشود مگر یکبار
به نمره قبولی قناعت نکنی...

 

مجید خانلری مقدم