سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

زیر خاک


زیر خاک

شهر را گرد و غبار محنت گرفته است

انگار ابر ها برای عده ای سیاهی میبارند 

هر چند که سعی میکنند سیاه نباشند ، سیاه نپوشند ، اما  انگار محکومند به سیاهی.

زندگی برای باقی آدم ها در جریان است ، داستانشان ادامه دارد

اما برای بعضی ، همه ی نشانه ها یک چیز را دنبال میکنند ، به یک جا اشارت دارند...

زیر خاک  !!!

برای همه ی آن هایی که حالشان از سیاهی دنیا به هم می خورد

 

آقای طــومــار