سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

بی پدر

 

 

گمان مبر که شبی بی سحر نمی ماند
خیال نکن که سری بی سپر نمی ماند

نــگاه کن به رقیــبان نگـاه کن به خودت 
نگاه کن که پس از حمله سر نمی ماند

حـــرامـــزاده ی دشمن چنان کند با تو
کـه از بــرای تو دیـگر پـــــدر نمی ماند

تو در میانه ی میدان چنان به جا ماندی 
که شیـر نر وسط جــمعِ خــر نمی ماند

ولی بــمان و بـــتازان و پایـداری کن 
که مــاندن تو بدون ثـــمر نمی ماند

 

مجید خانلری ِ مقدم - 6 بهمن 93