سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

منشأ

هر آدم زیبایی که می‌بینم، فکر می‌کنم حتما نسبتی با او دارد.
گل‌ زیبایی اگر می‌بینم، حتم می‌کنم که او کاشته باشد.
پرنده‌های زیبا را، او پرواز داده.
درختان پر بار را او داشته.
گوشنوازترین موسیقی‌ها، شبیه سازی صدای اوست.
و آسمان اگر زیبا بنظر می‌رسد، تلاش می‌کند شمایل او را بازتاب دهد‌.
هر زیبایی به او ارتباط پیدا می‌کند. هر زیبایی از او نشأت می‌گیرد.