سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طـــومـــار

استفراغات یک ذهن معمولی
صفحه خانگی پارسی یار درباره

با خودت هم نبرد خواهی کرد

دامنت باغ سیب خواهد شد
دشمنت بی نصیب خواهد شد

این دل بی قرارو عاشق تو
با تحمل شکیب خواهد شد

مونسی ، همدمی نمیخواهی
که رفیقت رقیب خواهد شد

آشنایی که همرهت بوده
کودتایی قریب خواهد شد

پهلوان بزرگ یک شهری
که دلت پر نهیب خواهد شد

با خودت هم نبرد خواهی کرد
دشمنت یک حبیب خواهد شد

آدمی که به اوج خود نرسید
غرق در یک نشیب خواهد شد
-------------
مجید خانلری مقدم