كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مجيد خانلري مقدم

مجيد خانلري مقدم
[ شناسنامه ]
گوسفند ...... يكشنبه 95/6/28
از اين دست به آن دست ...... چهارشنبه 95/3/26
اختاپوس ...... پنج شنبه 95/3/20
چايي نبات ...... چهارشنبه 95/3/5
ماهي گير ...... چهارشنبه 94/11/7
آن شب که يلدا بود ...... پنج شنبه 94/10/3
نه احمد بود، نه شاه ...... سه شنبه 94/7/28
اين دکتر هاي مريض ...... چهارشنبه 94/7/15
هزار سودا ...... دوشنبه 94/6/9
همه با هم دل ميکنيم ...... شنبه 94/4/13
بي پناهي ...... دوشنبه 94/3/25
سبز قبا ...... سه شنبه 94/3/12
يک سر و دو گوش - 2 ...... جمعه 94/2/11
يک سر و دو گوش ...... پنج شنبه 94/2/10
اي زليخا دست از دامان يوسف بازکش.. ...... سه شنبه 94/2/8
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها