سفارش تبلیغ
صبا

آقای طـــومـــار

اشعار، ترانه، دل نوشته‌ها، داستان‌ها، روایات... آقای طــومار
صفحه خانگی پارسی یار درباره

کاش برگردد

    نظر

تو رفته اى که نیایى، تو رفته اى به سفر
تو رفته اى -به سلامت- به خانه شوهر

 

تو رفته اى که کنارش به آرزو برسى
تو رفته اى و من افتاده ام به دام خطر

 

به قبل و بعد تو تقسیم میشود تقویم
که رفتن تو بماند به هجر پیغمبر

 

بر آیینه نوشتم که "کاش برگردد"
جواب داد"محال است، از شرش بگذر"

 

چقدر از تو قرارست شعر بنویسم؟
که هی بگویم و هى داغ دل شود نوتر

 

جهان پس از تو برایم چگونه خواهد شد؟
جهنم است برایم بدون تو یکسر

 

خدا کند که همین لحظه مرگ من برسد
خدا کند که نمانم پس از تو من دیگر

"اسفند 96"
مجید خانلرى مقدم